Uw gecertificeerde beveiliger in Midden-Nederland
banner

Periode controle BMI

Zakelijke beveiliging

Elke organisatie die beschikt over een brandmeldinstallatie (BMI) is verplicht om deze maandelijks te laten controleren. In de praktijk blijken deze controles vaak niet of niet juist te worden uitgevoerd en veel tijd te kosten. Gemeenten maar ook verzekeraars controleren steeds vaker of deze veiligheidsvoorschriften daadwerkelijk worden nagekomen c.q. uitgevoerd. Dit gebeurt vooral om bij mogelijke calamiteiten onnodige slachtoffers te voorkomen en om schade zoveel mogelijk te beperken.

Onze BMI beheerders zijn speciaal opgeleid en gecertificeerd om de bovengenoemde verplichte controles voor uw organisatie structureel te beheren en uit te voeren (dat kan ook na werktijd, bijvoorbeeld in de avond, nacht of in het weekend). Onze beheerder zorgt ervoor dat de controles plaatsvinden en worden vastgelegd in een logboek (hardcopy of desgewenst digitaal). U voldoet op deze wijze altijd aan uw verplichting. Deze dienstverlening is ook op afroep mogelijk als uw eigen opgeleid persoon in de organisatie (bijvoorbeeld tijdens vakantie of ziekte) de controle niet kan uitvoeren.

Meer informatie?

Bunschoten-Spakenburg

033 43 259 64

Hilversum

035 20 030 03

Vrijblijvend kennis maken

Graag komt een van onze collega’s bij u langs om kennis te maken, om onze dienstverlening nader met u te bespreken en kijken wat voor u de mogelijkheden zijn. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.